Skilt

Fasadeskilting

Sargbokstaver, lysskilt med led, plateskilt, frittstående skiltsystemer

• Vi prosjekterer og leverer skiltplan for bygg og anlegg

• Skilt som tåler vær, vind og skilt for oppdrettsanlegg

 

Graverte skilt

Skilt som tåler sjøvann og kan stå på båter og flåter. Beste løsningen for merking i områder som utsettes for salt er graverte/utfreste skilt.

 

Innendørs skilting

• Skiltsystemer for kontor og infotavler

• Aluminiumsskilt, acrylskilt, folie på vegg

• Flere typer med utskiftbare innlegg

• Ulike størrelser og typer for vegg og glass

 

Skilt

• Etterlysende skilt

• Plateskilt

• Fareskilt

• IMO-skilt

• Vegskilt

• Taktile-skilt (blindeskrift/universell utforming)